::: ใช้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามนำไปผลิตเพื่อจัดจำหน่าย โปรดสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์ :::

Wednesday, March 29, 2017

AC/DC ‎- The Razors Edge (24/192) (img+cue)

AC/DC ‎- The Razors Edge (24/192) (img+cue)
Tracklist :Download Here :
AC/DC ‎- The Razors Edge (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC ‎- The Razors Edge (24/192) (img+cue) Part2
AC/DC ‎- The Razors Edge (24/192) (img+cue) Part3


Password : music-hires


AC/DC ‎- Let There Be Rock (24/192) (img+cue)

AC/DC ‎- Let There Be Rock (24/192) (img+cue)
Tracklist :Download Here :
AC/DC ‎- Let There Be Rock (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC ‎- Let There Be Rock (24/192) (img+cue) Part2
AC/DC ‎- Let There Be Rock (24/192) (img+cue) Part2


Password : music-hires


AC/DC - ‎Highway To Hell (24/192) (img+cue)

AC/DC - ‎Highway To Hell (24/192) (img+cue)Tracklist :
Download Here :
AC/DC - ‎Highway To Hell (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC - ‎Highway To Hell (24/192) (img+cue) Part2


Password : music-hires


AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheep (24/192) (img+cue)

AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheep (24/192) (img+cue)Tracklist :

Download Here :
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheep (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheep (24/192) (img+cue) Part2


Password : music-hires


AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue)

AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue)Tracklist :

Download Here :
AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue) Part1
AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue) Part2
AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue) Part3
AC/DC - Back In Black (32/192) (img+cue) Part4


Password : music-hires


AC/DC - Pawerage (24/192) (img+cue)

AC/DC - Pawerage (24/192) (img+cue))Tracklist :

Download Here :
AC/DC - Pawerage (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC - Pawerage (24/192) (img+cue) Part2


Password : music-hires


AC/DC ‎- If You Want Blood You've Got It (24/192) (img+cue)

AC/DC ‎- If You Want Blood You've Got It (24/192) (img+cue)
Tracklist :Download Here :
AC/DC ‎- If You Want Blood You've Got It (24/192) (img+cue) Part1
AC/DC ‎- If You Want Blood You've Got It (24/192) (img+cue) Part2
AC/DC ‎- If You Want Blood You've Got It (24/192) (img+cue) Part3


Password : music-hires